Kevers vliegen nog

Afgelopen weken, en nu nog steeds, hebben we veel meldingen gehad van rondvliegende kevers.
Dit zijn voornamelijk rozenkevers en meikevers. De andere soorten kevers worden minder snel waargenomen omdat ze niet massaal uit de grond komen en rondvliegen. Rozenkevers zijn klein, 1 cm, groen met bruin van kleur, en ze vliegen vooral midden op de dag bij zon. Meikevers kunnen wel 3 cm groot zijn, en hebben een kenmerkend patroon van witte driehoekjes aan de zijkant van het lijf. De meikever vliegt vooral tijdens de schemering en komt op licht af.

De meikever vliegt vooral tijdens de schemering en komt op licht af.
De meikever vliegt vooral tijdens de schemering en komt op licht af.

Eitjes worden snel gelegd

De kevers komen uit de bodem en gaan zich in de omliggende struiken en bomen volvreten met blad. In sommige gevallen kan dit veel schade veroorzaken. Na de maaltijd paren ze en duiken weer snel de grond in om eitjes te leggen. Rozenkevers vooral in gazons en grasland of in percelen met teeltgewassen, de meikever ook nog bij beplanting zoals beukenhagen. Losse, rulle grond is ideaal voor de ei-afzet, dus nieuw aangeplante percelen of tuinen of nieuw ingezaaid gras is aantrekkelijk voor de kevers. De kevers leggen de eitjes op meerdere plekken weg. Dat is een vorm van risicospreiding voor de kevers: ze zoeken manieren om zeker te overleven. Na de ei-afzet gaan ze snel dood.

Een Rozenkevers op een groen blad
De Rozenkevers legt de eitjes vooral in gazons en grasland of in percelen met teeltgewassen.

Engerlingen na circa 6 weken

Uit de eitjes komen na ongeveer 6 weken engerlingen. Eind juli zullen de meeste eitjes wel uitgekomen zijn. De engerlingen zijn zeer vraatzuchtig. Ze zullen zich te goed doen aan de wortels van het gazon, sportveld of weiland, of aan gewassen in een beplanting of teeltperceel.
Gras of gewas kan hierdoor minder vocht en voedingsstoffen opnemen, verdrogen bij gebrek aan wortels en gaan dood. Bijkomende schade is de vraat van vogels en in sommige gebieden vraat van dassen. Engerlingen zijn een zeer welkome aanvulling op hun dieet en daarbij kunnen ze de grasmat of een perceel behoorlijk omwoelen.

De engerlingen zijn zeer vraatzuchtig.
De engerlingen zijn zeer vraatzuchtig.

Bestrijding in augustus of september

De bestrijding van de engerlingen met nematoden kan het best ingezet worden als de meeste engerlingen geboren zijn. Augustus en september zijn daarvoor de aangewezen maanden. Probleem bij deze bestrijding is de droogte. Nematoden hebben in de bodem vocht nodig om zich te verplaatsen, op zoek te gaan naar plaagdieren en ze binnen te dringen. Let er bij een bestrijding op dat de bodem vooraf goed vochtig gemaakt is, dat de nematoden met veel water worden toegediend, en dat de grond nog minimaal 3 weken beregend wordt voor een optimale bestrijding.

Voor meer vakkundige informatie en voor bestellingen van de nematoden kunt u contact opnemen:

T: 0413273301 M: info@schonenbergplant.nl