Het wordt nu echt Zomer! We blijven u adviseren!!

De temperaturen stijgen deze week naar tropische waarden. De beplanting, zowel de nieuwe als de bestaande planten hebben het zwaar en verdienen extra ondersteuning! Naast het geven van voldoende water, is het juist in deze periode nodig om de beplanting te voeden zodat ze gezond en sterk blijven! Zorg daarom voor goede bodemstructuur en daarmee een goede lucht- en waterhuishouding.

Voor het gazon is het tweejaarlijks beluchten (in voor- en najaar) het advies. En om de bodemhuishouding te optimaliseren door de activering van het bodemleven met Bodemactivator (DCM) of een Terra-Fertiel (eco-style)en het organische stofgehalte in de bodem te verhogen met Vivimus(DCM) of Terra-Actif(Eco-Style). Door deze gecombineerde toepassing is de beplanting sterker en weerbaarder tegen de klimaatontwikkelingen en aantastingen. Dat geldt ook voor bomen, hagen en heesters in goede conditie te houden tijdens de warme zomermaanden.

Bodemactivator Schonenberg DCM

Vergeet niet water te geven!

Vergeet ook het water geven in deze periode niet. Om de groei, bloei en verdamping door de beplanting te ondersteunen en is het advies om als volgt water te geven:

• Frequentie:

Ca. 1x per week water geven. In erg hete en/of droge zomers 2x per week water geven.

In de eerste plaats gedurende het groeiseizoen (maart/april tot en met september afhankelijk van temperatuur)

• Wanneer:

In de vroege ochtend of in de avond i.v.m. verdamping en verbranding. Probeer het gewas droog de nacht in te laten gaan.

• Hoeveelheid:

Ruim water geven, echter niet teveel! 15 tot 20 mm(tijdens het sproeien echt meten met een watermeter of bekertjes). Teveel water maakt de wortels lui en de grond slaat dicht.

Geef een trage watergift om te voorkomen dat het water van de kluit wegstroomt en de wortels niet bereikt.

Tenslotte …..
Een plant kan niet zonder water, maar zonder voeding ook niet!! Denk daarom dan ook aan het voeden van de beplanting. Het is tenslotte tijd voor de tweede bemestingsronde. Voor gazons Vital green(DCM) of  Myco-gazon(Eco-Style) 5 kg/100m2 en voor bomen, hagen, heesters en vaste planten Siertuinbemesting(DCM)  1 kg/10m2 of Myco-siertuin 5 kg/100m2.

Alleen op deze manier houden we het gazon, de hagen, de bomen en de borderbeplanting gezond en sterk!

Het is zomer! En … DROOG!