Project ErvenPlus

Afgelopen weekend (24-25 november) hebben we bij alle deelnemers van het ErvenPlus project de bestelde plantmaterialen af kunnen leveren. Het ErvenPlus project zorgt ervoor dat erven leefbaar worden/blijven voor verschillende diersoorten. Erven zijn namelijk belangrijk leefgebied voor zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Ze zijn afhankelijk van de beplanting, weitjes en gebouwen die zorgen voor beschutting en een plek om zich voort te planten. Deze aansprekende soorten gaan hard in aantal achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Resultaten

In totaal hebben we 40 deelnemers mogen voorzien van een ervenadvies. Er zijn enkele erven waar meer dan genoeg beplanting in de omgeving aanwezig was en deze hebben enkel gebruik gemaakt van de andere voorzieningen zoals nestkasten e.d. In totaal hebben we op 35 adressen bijna 5000 stuks bosplantsoen en 230 bomen mogen afleveren.
We werden overal zeer enthousiast ontvangen en nagenoeg op elk adres waren de voorbereidingen al getroffen zoals de gaten voor de bomen en het spitten of frezen waar het bosplantsoen moest komen.

“Verder was ik erg ingenomen met de zorgvuldigheid van de voorbereiding door Kwekerij & Plantencentrum Schonenberg. Eveneens was het materiaal van uitstekende kwaliteit.”

De levering van de andere materialen zoals de nestkasten, uilenvriendelijke drinkbakken e.d. wordt naar verwachting januari 2018. Op dit moment wordt daar met voortvarendheid aan gewerkt.

– Organisator van ErvenPlus –

Meer informatie over dit project?
Lees het hier!